12 december 1587: Nieke Exelmans (17), de ongehuwde en onfortuinlijke dochter van boer Tuur en zijn vrouw Anna, pachters van de hoeve van de Loobosch. Na een onverwachte zwangerschap stierf zij bijna aan kraamkoorts. Was het ons Liefvrouwke van de eikenboom die haar leven redde met een mirakel?


6 juni 1627: Aartshertogin Isabella (60), Infante van Spanje, landvoogdes van de Zuidelijke Nederlanden, weduwe en non. Geeft zij tijdens een ingetogen gesprek op de dag van de inhuldiging van de monumentale kerk, die zij liet bouwen ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel, haar persoonlijke geheimen prijs?

 

15 augustus 1765: Trees Polaster (34), vroedvrouw in dienst van de stad en moeder van 9 kinderen. Trees was een geëmancipeerde vrouw avant la lettre. Waarom ligt de kindersterfte bij de baby's die zij ter wereld helpt zo laag? In een interview, dat niet verloopt zoals gepland, komen er enkele onthullende inzichten naar boven.

1 mei 1882: Katrin Van Kerkhoven (54), oermoeder van het geslacht Michiels en echtgenote van Liborius, groot-grondbezitter en stichter van de gerenommeerde Grandes Pépinières de Montaigu. Katrin is een getormenteerde vrouw. Wat schuilt er in haar hart? Waarom is zij zo kil? Of is dat maar schijn?

 

21 september 1948: Lowiske Beutels (25), levenslustige moeder van drie meisjes. Zij woont met haar jonge gezin op de Gemeente, een volksplein waar echte kameraderie en solidariteit belangrijk zijn. Hoe hebben zij de oorlog overleefd, hoe kijkt Lowiske aan tegen die burgerij rond de kerk (intussen basiliek) en wat is nu precies de relatie tussen haar en de interviewer?

 

23 maart 2012: Wie is het laatste personage? Met wie gaat de interviewer in de 21e eeuw in gesprek? Wat zijn de conclusies van de tijdreis? En het antwoord op de meest belangrijke vraag: waarom staat die basiliek daar, bovenop die heuvel? 

© Copyright. All Rights Reserved.